โพชั่นที่ใช้ในการทดลอง

โพชั่นที่ใช้ในการทดลอง
โพชั่นที่ใช้ในการทดลองNameโพชั่นที่ใช้ในการทดลอง
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Descriptionน้ำยาโพชั่นที่ Albedo ทำขึ้นโดยใช้การเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งมีสีสันที่พิเศษมาก Albedo บอกว่ายานี้เป็นไปตามที่คาดเอาไว้ ดังนั้นจึงสามารถดื่มได้โดยไม่มีปัญหาอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton