Original Essence

Original Essence
Original EssenceNameOriginal Essence
Type (Ingame)Perolehan Tantangan
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionKristal yang menghidupkan kembali Irminsul untuk sementara dan memberikanmu harta yang berlimpah. Kekuatan di dalamnya terpulihkan setiap hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton