Puppy-paw Hash Brown

Puppy-paw Hash Brown
Puppy-paw Hash BrownNamePuppy-paw Hash Brown
Type (Ingame)อาหาร
FamilyCrafted Item, Special Food, Buff Item, Food
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Effectฟื้นฟูพลังชีวิต 40% ของ พลังชีวิตสูงสุดให้กับตัวละครที่เลือก และฟื้นฟูเพิ่มอีก 2350 หน่วย
Item Source (Ingame)ได้รับจากการทำอาหาร
Descriptionเมนูพิเศษของ Razor ที่ปั้นออกมาเป็นกรงเล็บหมาป่า คุณจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่เขาทุ่มเทลงไปในการทำอาหารของมนุษย์

Obtained From

Recipe

IconNameRecipe
Mondstadt Hash Brown รสประหลาด
Mondstadt Hash Brown รสประหลาด
Pinecone2
+
Potato1
+
Jam1
Mondstadt Hash Brown
Mondstadt Hash Brown
Pinecone2
+
Potato1
+
Jam1
Mondstadt Hash Brown แสนอร่อย
Mondstadt Hash Brown แสนอร่อย
Pinecone2
+
Potato1
+
Jam1
Puppy-paw Hash Brown
Puppy-paw Hash Brown
Pinecone2
+
Potato1
+
Jam1
+
Razor
items per Page
PrevNext

Unlocked By

IconNameFamilyRecipe
สูตรอาหาร: Mondstadt Hash Brown
สูตรอาหาร: Mondstadt Hash BrownCooking Recipe, Recipe
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton