Berrak Pınarların Kalbi (I)

Berrak Pınarların Kalbi (I)
Berrak Pınarların Kalbi (I)NameBerrak Pınarların Kalbi (I)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Berrak Pınarların Kalbi
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionPınarköy avcılarının nesilden nesile aktardığı efsanevi bir hikaye. Kim olduğu bilinmeyen genç bir oğlan ile bir pınar perisinin karşılaşmasını anlatır.

Item Story

Ay ışığı selinin altında, gözü yaşlı bir çocuk pınarın başında dileğini diledi.
Issız pınarı mesken edinen uzaklardan bir peri, çocuğun sessiz dileğine usulca kulak verdi.

Pınar perileri, hatıraların veya derin rüyaların ne olduğunu bilmez. Onlar suyun özünden doğar ve meleklerin isimsiz çocuklarıdır.
Çocuğun feryadını işitip sudan çıkan meraklı peri, böylece kendisininkinden daha taze ve kırılgan olan bu hayata ilgi duymaya başladı.
Sessiz peri, gece vakti düşen bir çiy tanesi kadar soğuk ve bir o kadar da yumuşak olan biçimsiz parmaklarını uzatarak, nazikçe çocuğun başını okşadı.

Bu yabancının dokunuşuyla irkilen çocuk, başını kaldırdı ve peri ile göz göze geldi.
"Dileğimi gerçekleştirebilir misin?" diye sordu küçük çocuk.
Kendi sınırlarını aşan bu soru karşısında afallayan pınar perisi, ne diyeceğini bilemeyip başını onaylarcasına sallamakla yetindi.
Aldığı yanıttan memnun olan çocuk oradan ayrıldı.

Çocuk, pınar perisinin yapayalnız, ailesiz ve arkadaşsız olduğunu, bilgeliğinin önemli bir kısmını kaybettiğini bilmiyordu.
Ancak kaynak suyu, kayanın çatlaklarından havuzuna akıp, dalgalanan suyun yüzeyinde ayın çarpık yansımasını gördüğünde pınar perisi yavaş yavaş düşünebilme ve konuşulanları kısmen taklit edebilme yetisini geri kazandı.
Peri, meraklı bir çocuk gibi tüm masumiyetiyle, merakıyla ve sevgisiyle etrafında olan bitenleri gözlemlemeye başladı. Yemişleri çalan tilki ve sincapla neşelendi, ufku kaplayan kara bulutlarla kederlendi.

Küçük çocuğa karşı kalbinde karmaşık ama çocukça bir his uyanmıştı.
Dünyada yapayalnız olan perinin, çocuğun dileğini yerine getirebilmek için ne gücü ne de bilgeliği vardı.
Ama paylaşabilirdi, çocuğun yükünü paylaşarak hayat bulmuştu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton